Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

Rendeld meg amit szeretnél és mi azonnal kiszállítjuk! Csak a termék átvételekor kell fizetned!

GOmarket.hu - Felhasználási Feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Megaline Stúdió Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 10.; Cg. 01-09-191943; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://www.gomarket.hu oldalon elérhető diszkont ajánlatokat megjelenítő online kereskedelmi oldal (a továbbiakban: GOmarket) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

 1. Általános rendelkezések
 2. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki a GOmarket oldalára feltöltött ajánlatokra vételi ajánlatot tesz.
 3. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 4. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 5. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a GOmarket erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 6. A Felhasználó számára az Üzemeltető a GOmarket oldalon történő vásárlást, mint szolgáltatást regisztrációval és regisztráció nélkül is biztosítja. A GOmarket regisztrációhoz a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító szükséges.
 7. A GOmarket oldal használatát a felhasználó saját Facebook regisztrációjának felhasználásával is igénybe veheti.

 

II. Vásárlással kapcsolatos előírások

 1. A megrendelés leadásával a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatot tesz a GOmarket oldalon. A GOmarket oldalon keresztül történő vásárlás a Ptk. 6:64. §-a alapján kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Felhasználó vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a GOmarket oldal eladói partnere (eladó) és a Felhasználó között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Felhasználó köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Felhasználó az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni.
 2. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogok a GOmarket oldal eladói partnereinél közvetlenül érvényesíthetők.
 3. A weboldalunkon található árak 27% -os Áfát tartalmaznak.

 

III. Az Üzemeltető felelőssége

 1. A GOmarket működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a GOmarket-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 2. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a GOmarket oldalán meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó ténylegesen meg tudja venni az eladó által meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.
 3. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználó és az eladó közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

IV. Kapcsolattartás

Az ügyfélszolgálat a GOmarket szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az info@napipiacom.hu elektronikus levélcímen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

 

V. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át.

 

VI. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Budapest, 2015-02-16

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.02.17.

Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.